การฝึกอบรม/สัมมนา

1.โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากร มข.6หลักสูตร

 • การสร้างการนำเสนองานแบบมืออาชีพ                                        


 • การจัดการบริหารงานด้วยโปรแกรม Microsoft Outlook               


 • การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C#                                              


 • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำสื่อการสอนและหนังสืออิเล็คทรอนิคส์บน Internet


 • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Autoplay & Potatoes ในการจัดทำสื่อการเรียนฯและคลังข้อสอบบน Internet


 • การบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ลินุกซ์ (Linux Server Administration)


  ใบสมัครสำหรับบุคลากร 2550/รายละเอียดข้อมูลการอบรม 

   

 


 

2. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการสำหรับบุคคลทั่วไป 9 หลักสูตร

 

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการสำหรับบุคคลทั่วไป 4 หลักสูตรกลางปี

 • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Autoplay & Potatoes ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนและคลังข้อสอบบน Internet รุ่นที่ 2


 • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Autoplay & Potatoes ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนและคลังข้อสอบบน Internet รุ่นที่ 2


 • เทคนิคการสร้างสรรค์เอกสารอิเล็คทรอนิคส์เพื่อการเรียนรู้ (E-Book)


 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (ขั้นสูง)

ใบสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป 2550 หลักสูตรกลางปี /รายละเอียดข้อมูลการอบรม

 

 

 

 


 

3. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา 4 หลักสูตร

 

 

สมัครและสอบถามรายละเอียดที่

คุณสมฤทัย ปั้นพานิช

ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์  :  0  4334  8601  ต่อ  46116   แฟกซ์  :  0  4334  8600

มือถือ  :  0  9122  8233

E-mail  :  somrutai@kku.ac.th

Website  :  http://www.computer.kku.ac.th/

ดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์  


ภาพกิจกรรมศูนย์คอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002