บริการ

บริการของทางศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[table id=2 /]

 

 

เชือมโยงกลุ่มภารกิจศูนย์คอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ

 

แบบฟอร์มการขอใช้บริการ

 

การบริการ KKU e-Cluster

 

บริการซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ

 

บริการหลักสูตรอบรม

 

บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์