วารสารข่าวศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.

page1

ปีที9 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 (Click ที่ภาพเพื่ออ่านข่าว) ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บุคลากรศูนย์ฯ ร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงาน ปขมท. ครั้งที่ 3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนศูนย์ฯ นำเสนอบทความทางวิชาการ ศูนย์ฯจัดบริการฝึกอบรม บทความน่ารู้ : วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าระบบอัพเดท Windows 7 อ่านวารสารข่าวในรูปแบบ PDF Version

ภาพผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Advanced Excel

pict6

 อบรมวันที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 อาคารสารสนเทศ มข. ผุู้เข้ารับการอบรม : นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขฯ มข. จำนวน 40 คน วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิลา หลักสูตร Advanced Excel (รุ่นที่ 2) อบรมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 อาคารสารสนเทศ มข. ผุู้เข้ารับการอบรม : นักศึกษา ชั้นปีที่ […]

วารสารข่าวศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.

page1

ปีที9 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (Click ที่ภาพเพื่ออ่านข่าว)    อ่านวารสารข่าวในรูปแบบ PDF Version  หัวข้อข่าว -ศูนย์คอมพิวเตอร์ รับฟังข้อเสนอแนะการให้บริการที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ -ศูนย์ฯ เยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะการให้บริการที่วิทยาลัยนานาชาติ -กลุ่มภารกิจบริการเครือข่าย….ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์…ดูงานประสบการณ์ตรง -ศูนย์ฯ จัดอบรม หลักสูตร การสร้างและบริหารจัดการ เว็บไซต์ ด้วย WordPress -ศูนย์ฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน…วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น -บทความน่ารู้ : การอัพเดตซอฟต์แวร์ Anti-Virus Kaspersky -แนะนำKKU APPS

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร การสร้างและบริหารจัดการ Web site ด้วย WordPress

รูปวันที่ 6 พย 57 wordpress

อบรมวันที่ 6 พ.ย. 57 เวลา 9.00 – 17.00 น.  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. วิทยากร : นายมงคล เต็งรุ่งโรจน์, นายต่อศักดิ์ ดีราษฎร์วิเศษ หลักสูตร การสร้างและบริหารจัดการ Web site ด้วย WordPress Network อบรมวันที่ 7 พ.ย. 57 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. วิทยากร : นางสาวสุรนุช สัพโส, นายต่อศักดิ์ ดีราษฎร์วิเศษ

วารสารข่าวศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.

page1

ปีที9 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 (Click ที่ภาพเพื่ออ่านข่าว) หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ มหาวิทยาลัยราชฏัภนครราชสีมา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2557 รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์หารือร่วมกับรองผู้บริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ฯ

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere

a

หลักสูตร การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere อบรมวันที่ 2 -3 ส.ค. 2557 เวลา 9.00 – 16.10 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. วิทยากร : นายพุธทอง กาบบัวลอย

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตรการสร้างและบริหารจัดการ Web site ด้วย Joomla

j1

หลักสูตร การสร้างและบริหารจัดการ Web site ด้วย Joomla อบรมวันที่ 4- 5 ส.ค. 2557 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. วิทยากร : นายมงคล เต็งรุ่งโรจน์

Page 1 of 3712345»...Last »
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น© 2014 Khon Kaen University Computer Center