วารสารข่าวศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.

w

ปีที9 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2557 (Click ที่ภาพเพื่ออ่านข่าว)   หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ กิจกรรม ลปรร. จริยธรรมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ฯ ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ประชุมเตรียมพร้อมเพื่อพบปะผู้ใช้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ เยี่ยมพบปะ ลปรร.กับผู้ใช้บริการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ประชุมหารือ หน.งานทะเบียนและประวัติ ปรับปรุงระบบ e-Office พบปะผู้ใช้บริการคณะศิลปกรรมศาสตร์ จ้างเหมา ติดตั้งและปรับปรุงห้องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ รับฟังระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ พัฒนาระบบ KKU-MIS ประชุมหารือ 5 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 เกร็ดความรู้ การติดตั้ง Office 2010 แบบเต็ม  อ่านวารสารข่าวในรูปแบบ PDF Version

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Advanced Excel

exc

หลักสูตร โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Advanced Excel อบรมวันที่ 20 ก.ค. 57 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์บริการชุมชน มข. วิทยากร  : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP และ MySQL

php

หลักสูตร การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP และ MySQL อบรมวันที่ 24 – 25 ก.ค. 57 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. วิทยากร : นายชาญณรงค์ จันทร์พานิชย์, นายกิตติพันธ์ ศรศักดา

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย Yii Framework (PHP)

unnamed-1024x682

ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย Yii Framework (PHP) วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย Yii Framework (PHP) ให้กับบุคลากร หน่วยงาน/คณะ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากร : นายสุชาติ จุลรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายชาญณรงค์ จันทร์พานิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภาพผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Microsoft Access ขั้นสูง

acc

อบรมวันที่ 26 – 27 มิ.ย. 57 เวลา 9.00 – 16.10 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. วิทยากร : นายสฤษดิ์ เรืองธรรม, นายอุกฤษฎ์ เขื่อนแก้ว

Page 1 of 4612345»...Last »
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น© 2014 Khon Kaen University Computer Center