วารสารข่าวศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.

page1

ปีที9 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 (Click ที่ภาพเพื่ออ่านข่าว) หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ มหาวิทยาลัยราชฏัภนครราชสีมา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2557 รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์หารือร่วมกับรองผู้บริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมศึกษา ระบบ kku mis , E-office และระบบ E – Meeting อบรม KKU MIS ให้กับผู้ดูแลระบบคณะทันตแพทยศาสตร์ เยี่อยมพบปะ ลปรร. กับผู้ใช้บริการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยี่ยมพบปะ ลปรร. กับผู้ใช้บริการคณะวิทยาการจัดการ มุทิตาจิต บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ เกษียณอายุราชการ บทความน่ารู้ : ยกเลิกการซ่อนไฟล์และโฟลเดอร์ แนะนำ KKU APPS อ่านวารสารข่าวในรูปแบบ PDF Version

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere

a

หลักสูตร การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere อบรมวันที่ 2 -3 ส.ค. 2557 เวลา 9.00 – 16.10 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. วิทยากร : นายพุธทอง กาบบัวลอย

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตรการสร้างและบริหารจัดการ Web site ด้วย Joomla

j1

หลักสูตร การสร้างและบริหารจัดการ Web site ด้วย Joomla อบรมวันที่ 4- 5 ส.ค. 2557 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. วิทยากร : นายมงคล เต็งรุ่งโรจน์

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตรการ Monitor ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย Cacti

unnamed

 หลักสูตร การ Monitor ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย Cacti อบรมวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. วิทยากร : นางสาวสุรนุช สัพโส

ไอทีคลินิก ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. ขยายเวลาให้บริการ

IT5

ไอทีคลินิก ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยายเวลาให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 8.30น.-19.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 8.30น.-16.30 น. (พักให้บริการเวลา 12.00น.-13.00น.) เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 นี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์ 080-403 0417

วารสารข่าวศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.

w

ปีที9 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2557 (Click ที่ภาพเพื่ออ่านข่าว)   หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ กิจกรรม ลปรร. จริยธรรมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ฯ ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ประชุมเตรียมพร้อมเพื่อพบปะผู้ใช้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ เยี่ยมพบปะ ลปรร.กับผู้ใช้บริการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ประชุมหารือ หน.งานทะเบียนและประวัติ ปรับปรุงระบบ e-Office พบปะผู้ใช้บริการคณะศิลปกรรมศาสตร์ จ้างเหมา ติดตั้งและปรับปรุงห้องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ รับฟังระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ พัฒนาระบบ KKU-MIS ประชุมหารือ 5 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 เกร็ดความรู้ การติดตั้ง Office 2010 แบบเต็ม  อ่านวารสารข่าวในรูปแบบ PDF Version

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Advanced Excel

exc

หลักสูตร โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Advanced Excel อบรมวันที่ 20 ก.ค. 57 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์บริการชุมชน มข. วิทยากร  : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช

Page 1 of 3712345»...Last »
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น© 2014 Khon Kaen University Computer Center