ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย Yii Framework (PHP)

unnamed

อบรมวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. วิทยากร : นายสุชาติ จุลรัตน์, นายชาญณรงค์ จันทร์พานิชย์

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP และ MySQL

unnamed (1)

หลักสูตร การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP และ MySQL อบรมวันที่ 24 – 25 ก.ค. 57 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. วิทยากร : นายชาญณรงค์ จันทร์พานิชย์, นายกิตติพันธ์ ศรศักดา

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Advanced Excel

unnamed

หลักสูตร โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Advanced Excel อบรมวันที่ 20 ก.ค. 57 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์บริการชุมชน มข. วิทยากร  : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช

ภาพผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Microsoft Access ขั้นสูง

unnamed (6)

อบรมวันที่ 26 – 27 มิ.ย. 57 เวลา 9.00 – 16.10 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. วิทยากร : นายสฤษดิ์ เรืองธรรม, นายอุกฤษฎ์ เขื่อนแก้ว

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร การใช้งาน KKU Google Apps Mail

unnamed (3)

หลักสูตร การใช้งาน KKU Google Apps Mail         อบรมวันที่ 27 มิ.ย. 57 เวลา 14.00 – 16.30 น.         ณ ห้องนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารสิริคุณากร มข.         วิทยากร : นางสาวสุรนุช สัพโส, นายไพฑูรย์ ภูกองชนะ

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตรการสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator

unnamed (2)

หลักสูตร การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator         อบรมวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 – 16.10 น.         ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.         วิทยากร : นายพุธทอง กาบบัวลอย

ภาพผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร SPSS ขั้นสูง

unnamed

        อบรมวันที่ 17-18 ก.ค. 57 เวลา 9.00 – 16.10 น.         ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.         วิทยากร : นายสฤษดิ์ เรืองธรรม, นางอรฤดี เธียรสุภรพงษ์   อบรมวันที่ 15-16 ก.ค. 57 เวลา 9.00 – 16.10 น.         ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.     […]

Page 1 of 3612345»...Last »
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น© 2014 Khon Kaen University Computer Center